Publikacje oznaczone tematem:

Handel międzynarodowy

  1. Międzynarodowa wymiana wydawnictw a przepisy celne
    [International publication exchange and duty regulations]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 1-2, s. 89-100