Publikacje oznaczone tematem:

Gutenberg, Johannes (ok. 1399-1468)

  1. Historia druku Jan Pirożyński: Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN 2002, 225 s.

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 4, s. 355-357