Publikacje oznaczone tematem:

Gry komputerowe

  1. System informacyjny – wprowadzenie dzieci i młodzieży w kulturę
    [Information system – introduction to children’s and young adults’ culture]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 2 (74), s. 109-114