Publikacje oznaczone tematem:

Gry i zabawy umysłowe

  1. Gaming w bibliotekach – klasyczne Role-Playing Games a czytelnictwo
    [Gaming in Libraries - Classic Role-Playing Games and Reading]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 1, s. 41-55

  1. Obszary i warianty wykorzystania gier w działalności bibliotecznej
    [Areas and Options for the Use of Games in Library Activities]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 2, s. 153-164