Publikacje oznaczone tematem:

Grafika użytkowa

  1. Analiza wizualna układów kompozycyjnych okładek książek metodą „eye trackingu”
    [Visual Analysis of Book Cover Layouts by Means of Eye-Tracking]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 3, s. 403-422