Publikacje oznaczone tematem:

Gosiewski, Jan. Wybrane zagadnienia prawa bibliotecznego w krajach Unii Europejskiej

  1. Miejsce prawa bibliotecznego w prawie Wspólnot Europejskich. Jan Gosiewski: Wybrane zagadnienia prawa bibliotecznego w krajach Unii Europejskiej. W: Biblioteki publiczne przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Warszawa 1999 s. 34-39.

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 3, s. 199-204