Publikacje oznaczone tematem:

Gorczyńska, Małgorzata. Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821)

  1. Polskie kalendarze okresu Oświecenia. Małgorzata Gorczyńska: Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821). Lublin: Wydaw. UMCS 1999, 321 s.

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 98-100