Publikacje oznaczone tematem:

Godziny otwarcia

  1. Biblioteki akademickie w nocy. Cz. 1. Doświadczenia zagraniczne
    [Academic Libraries at Night – Part One – Foreign Experience]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 4, s. 433-464

  1. Biblioteki akademickie w nocy. Cz. 2. Doświadczenia polskie
    [Academic Libraries at Night – Part Two – Polish Experience]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 1, s. 5-37