Publikacje oznaczone tematem:

Gminna Biblioteka Publiczna (Garbów)

  1. Formy pracy z czytelnikami bibliotek wiejskich
    [Working with readers in the rural libraries]

    Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 1