Publikacje oznaczone tematem:

Globalne Południe

  1. Otwarty dostęp w krajach globalnego Południa
    [Open Access in the Global South]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 56-75