Publikacje oznaczone tematem:

Gephi

  1. ScientoMiner ICR – moduł importu danych bibliograficznych z zasobów Crossref dla platformy Gephi
    [ScientoMiner ICR – The Plug-in for Importing Bibliographic Data from Crossref Resources to the Gephi Platform]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 96-113