Publikacje oznaczone tematem:

Generatory bibliografii

  1. Sieciowe sposoby społecznościowego zarządzania informacją o dokumentach
    [Networked Approaches to Social Information Management on Documents]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 1 (107), s. 108-133