Publikacje oznaczone tematem:

Generalne Gubernatorstwo (1939-1945)

  1. Biblioteki w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 i ich rola w planach propagandy nazistowskiej
    [Libraries in the General Governorship in the years 1939-1945 and their role in the Nazi propaganda plans]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 244-251 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)

  1. Z historii polskich bibliotek naukowych. Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Wybór dokumentów źródłowych. Wybór i oprac. Andrzej Mężyński przy współpr. Hanny Łaskarzewskiej. Warszawa: Wydaw. LTW 2003, 540 s., il. ISBN 83-7009-416-3

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 1-2, s. 43-46