Publikacje oznaczone tematem:

Friedeborn, Paul (1572-1637). Descriptio urbis Stetinensis

  1. Descriptio urbis Stetinensis Paula Friedeborna jako przykład XVII-wiecznego wydawnictwa promującego miasto
    [Descriptio urbis Stetinensis of Paul Friedeborn as an example of a city promotion publication of the 17th century]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 75-81 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)