Publikacje oznaczone tematem:

Frankfurt nad Odrą (Niemcy)

  1. Integracja w bibliotece. Polscy i niemieccy studenci w Bibliotece Collegium Polonicum w Słubicach
    [Integration in a library: Polish and German students in the Słubice Collegium Polonicum Library]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 3, s. 221-226