Publikacje oznaczone tematem:

Forman, Harrison (1904-1978)

  1. Digitization and the Changing Roles of Libraries in Support of Humanities Research: The Case of the Harrison Forman Collection
    [Digitalizacja i zmieniające się role bibliotek we wspieraniu badań z zakresu humanistyki na przykładzie kolekcji Harrisona Formana]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 2, s. 196-213