Publikacje oznaczone tematem:

Flakiewicz, Wiesław (1926-2001). Systemy informacyjne w zarządzaniu

  1. Językowe uwarunkowania systemów informacyjnych w zarządzaniu
    [The linguistic conditions of the information systems in management]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 124-126