Publikacje oznaczone tematem:

Figshare

  1. Exploring Humanities Research Data in Figshare
    [Eksploracja danych badawczych z zakresu humanistyki w serwisie Figshare]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1a (113a), s. 57-72