Publikacje oznaczone tematem:

Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata (1968- ). Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej

  1. Małgorzata Fedorowicz: Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2010, 345 s. ISBN 978-83-231-2472-6
    [Małgorzata Fedorowicz: Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej (The disabled in public libraries). Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2010, pp. 345. ISBN 978-83-231-2472-6]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 521-526