Publikacje oznaczone tematem:

Fédération Internationale d’Information et de Documentation (FID)

  1. Międzynarodowa Federacja Informacji i Dokumentacji
    [International Federation for Information and documentation]

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 1-2, s. 3-21