Publikacje oznaczone tematem:

Facebook

  1. Członkowie polskich grup w serwisie Facebook a zjawisko czytania społecznościowego
    [Members of Polish Facebook Groups and the Phenomenon of Social Reading]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 2, s. 185-198

  1. Wykorzystanie serwisu Facebook przez polskie biblioteki uniwersyteckie w czasie ich zamknięcia spowodowanego pandemią COVID-19. Analiza porównawcza udostępnianych postów
    [The Use of Facebook by Polish University Libraries During Covid-19 Lockdown. Comparative Analysis of Library Posts]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 1, s. 41-61