Publikacje oznaczone tematem:

Eye tracking

  1. Analiza wizualna układów kompozycyjnych okładek książek metodą „eye trackingu”
    [Visual Analysis of Book Cover Layouts by Means of Eye-Tracking]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 3, s. 403-422

  1. Web Usability Evaluation Based on Eye Tracking. Case Study of Lithuanian National Museum Website
    [Badanie użyteczności serwisów internetowych oparte na eye-trackingu. Studium przypadku witryny internetowej Litewskiego Muzeum Narodowego]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 96-112