Publikacje oznaczone tematem:

Ewolucja dyscyplin naukowych

  1. O współczesnej sytuacji badawczej w naukach o książce, bibliotece i informacji
    [On Current State of Research in the Field of Book Studies and Library and Information Science]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 14-21