Publikacje oznaczone tematem:

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)

  1. Organizacje i dokumenty normalizacji europejskiej
    [Organizations and documents in European standardization]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 1-2, s. 117-131