Publikacje oznaczone tematem:

Estreicher, Karol (1827-1908). Bibliografia polska

  1. Jan Muszkowski kontynuatorem prac Karola Estreichera, czyli historia pewnej bibliografii
    [Jan Muszkowski as a continuator of Karol Estreicher’s works – the story of some bibliography]

    Jan Muszkowski - ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Łódź–Warszawa 2014, s. 123-136 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 150)

  1. Polska retrospektywna bibliografia narodowa jako szczególne dziedzictwo bibliograficzne
    [Polish Retrospective National Bibliography as an Example of Unique Bibliographic Heritage]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 1, s. 5-22