Publikacje oznaczone tematem:

Erasmus (program)

  1. Nauczanie kompetencji informacyjnych na przykładzie praktyk stosowanych w Docklands Library University of East London
    [Teaching information literacy. Case study of internship in the Docklands Library University of East London]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 2 (100), s. 66-77