Publikacje oznaczone tematem:

Ekwiwalencja (przekład)

  1. Język informacyjno-wyszukiwawczy i problem ekwiwalencji słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego
    [Information-retrieval language vs. the problem of equivalence of key words for slavonic linguistics]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 2 (90), s. 54-63