Publikacje oznaczone tematem:

Eksploracja tekstów

  1. Wyjątki od prawa autorskiego na rzecz nauki w kontekście technologii cyfrowych
    [Exceptions to the Copyright Law for the Purpose of Scientific Research in the Context of Digital Technologies]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2 (114), s. 97–109