Publikacje oznaczone tematem:

Ekosystem informacyjny

  1. Modelowanie ekosystemów informacyjnych dla innowacyjnych społeczności programistycznych
    [Modeling of Information Ecosystems for Innovative Programming Communities]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 30-45

  1. SYNAT i ΩΨR - ku ekosystemowi wsparcia informacyjnego nauki i uczelni polskich
    [SYNAT and ΩΨR - Towards an Information Support Ecosystem for Polish Science and Higher Education Institutions]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 7-22