Publikacje oznaczone tematem:

Ekonomia doświadczeń

  1. Library User Experience, czyli o budowaniu doświadczenia użytkownika w bibliotece
    [Library User Experience – How to Build the Experience of Library Users?]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 3, s. 392-402