Publikacje oznaczone tematem:

Egipt

  1. Bibliografia a katalog – dyskusja o pojęciach i terminach. Historyczny zarys problematyki
    [Bibliographies and Catalogs – Discussing Concepts and Terms. A Historical Outline]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 1, s. 5-26