Publikacje oznaczone tematem:

e-LiS (Eprints in Library and Information Science)

  1. Udział polskich publikacji biblio- i informatologicznych w otwartych zasobach wiedzy: przykład e-lis
    [Polish publications in library and information science in open access repositories: the e-lis case study]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 2 (100), s. 34-47