Publikacje oznaczone tematem:

Dzienniki

  1. Maria Dembowska, czyli dokumentacja w praktyce
    [Maria Dembowska or practical aspects of documentation]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 566-567