Publikacje oznaczone tematem:

Dziedziny naukowe

  1. Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (indeks citing half-life, metoda regresji nieliniowej, linearyzowanej i wielomianowej drugiego stopnia)
    [Selected Methods of Forecasting the Rate of Scientific Disciplines Development (Citing Half-Life Index, Nonlinear Regression Method, Linearized Regression Method and Second- Degree Polynomial Regression)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 76-98

  1. Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (metoda regresji wielomianowej trzeciego stopnia, metoda autoregresji oraz wygładzania wykładniczego)
    [Selected Methods of Forecasting the Rate of Scientific Disciplines Development (Third Degree Polynomial Regression Method, Autoregression Method and Exponential Smoothing)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2 (116), s. 7-26