Publikacje oznaczone tematem:

Dziedzictwo bibliograficzne

  1. Polska retrospektywna bibliografia narodowa jako szczególne dziedzictwo bibliograficzne
    [Polish Retrospective National Bibliography as an Example of Unique Bibliographic Heritage]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 1, s. 5-22