Publikacje oznaczone tematem:

Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych

  1. Biblioteka uczelniana biblioteką naukową - teoria a praktyka
    [Academic library as a research library- theory vs. practice]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 2 (86), s. 72-75