Publikacje oznaczone tematem:

Dział Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych (Biblioteka Śląska)

  1. Organizacja Działu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych w Bibliotece Śląskiej w Katowicach
    [Organization of the Department of the Library Collections Conservation at the Silesian Library in Katowice]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 152-154 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)