Publikacje oznaczone tematem:

Dyfuzja innowacji

  1. Ewolucyjne i rewolucyjne procesy powstawania gatunków tekstów elektronicznych
    [Evolutionary and Revolutionary Processes of Electronic Text Genre Development]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 2, s. 214-243