Publikacje oznaczone tematem:

Dunin, Janusz (1931-2007). Pismo zmienia świat

  1. O czytaniu. Janusz Dunin: Pismo zmienia świat. Czytanie. Lektura. Czytelnictwo. Warszawa, Łódź: Wydaw. Nauk. PWN 1998, 238 s.

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 2-3, s. 201-203