Publikacje oznaczone tematem:

Dunin, Janusz (1931-2007). Moja Łódź pełna książek

  1. Kultura książki. Janusz Dunin: Moja Łódź pełna książek - o kulturze książki ze źródeł i wspomnień. Łódź: Łódz. Księg. Niezależna 2002, 154 s., il.

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 4, s. 360-362