Publikacje oznaczone tematem:

Dunin, Janusz (1931-2007)

  1. Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina
    [Anthropological stories of Janusz Dunin’s bibliology]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 455-469 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)

  1. Profesor Janusz Dunin-Horkawicz (1931- 2007)
    [Professor Janusz Dunin-Horkawicz (1931-2007)]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 455-457