Publikacje oznaczone tematem:

Drukowanie 3D

  1. Rola wizualizacji danych w komunikacji naukowej. Nowe sposoby wizualizacji danych
    [The Role of Data Visualization in Scholarly Communication. New Methods of Data Visualization]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 2, s. 157-168