Publikacje oznaczone tematem:

Druki muzyczne

  1. Integracja informacji o zasobach bibliotecznych czy zintegrowana baza danych
    [Integration of information on library collection or integrated database]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1 (69), s. 27-34

  1. Międzynarodowe systemy numeracji wydawnictw ciągłych i zwartych. Polskie doświadczenia
    [International systems of books and serials numeration: polish experience]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 1 (77), s. 35-40