Publikacje oznaczone tematem:

Druki do użytku służbowego

  1. Ślady cenzury w „Przewodniku Bibliograficznym”. Druki do użytku służbowego i wewnętrznego (1944-1988)
    [Traces of Censorship in „Przewodnik Bibliograficzny” (Polish National Bibliography). Publications for Staff and Internal Use Only (1944-1988)]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 3, s. 289-298