Publikacje oznaczone tematem:

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 1, Małopolska. Cz. 2, Wiek XVII-XVIII

  1. Dzieje drukarstwa w Polsce. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 1, Małopolska. Cz. 2, Wiek XVII-XVIII. Vol. 1-2. Praca zbiorowa pod red. Jana Pirożyńskiego. Kraków: Pol. Ak. Umiejętności 2000, 732 s., 79 s. tabl. Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, 10

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 4, s. 329-332