Publikacje oznaczone tematem:

Dostępność (informatyka)

  1. Dostępność stron WWW polskich bibliotek uniwersyteckich dla osób z niepełnosprawnością wzroku - wyniki badań.
    [Accessibility of Polish University Library Websites for Yisually Impaired Persons - Research Result]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 447-459