Publikacje oznaczone tematem:

Domeny internetowe

  1. Cytowania zasobów sieciowych w polskich czasopismach z zakresu bibliotekoznawstwa i informatologii: analiza aktualności adresów URL
    [Web Citations in Polish Library and Information Science Journals: the Analysis of URLs’ Validity]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 1 (107), s. 21-43