Publikacje oznaczone tematem:

Domańska, Katarzyna (bibliotekoznawca). Edukacja czytelnicza i informacyjna w świetle badań

  1. Katarzyna Domańska: Edukacja czytelnicza i informacyjna w świetle badań. Bydgoszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2010, 300 s. ISBN 978-83-709-686-7

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 1, s. 122-124