Publikacje oznaczone tematem:

Dolina niesamowitości

  1. Ocena zależności między wizerunkiem robota a zaufaniem do robota w świetle koncepcji doliny niesamowitości, na przykładzie zawodów o wysokim prestiżu społecznym
    [Assessment of the Relationship Between the Image of the Robot and Trust Towards the Robot in the Relation to the Concept of the Uncanny Valley by the Example of Respected Occupations]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2 (114), s. 80–96