Publikacje oznaczone tematem:

Dokładność informacji

  1. Information Behavior within the Humanities: Searching or Browsing Recall or Precision? Researching the Information Needs of Academics: the Case Study of the Faculty of History of the University of Warsaw
    [Zachowania informacyjne w humanistyce: wyszukiwanie czy przeglądanie, kompletność czy dokładność? Badanie potrzeb informacyjnych naukowców: przypadek Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 82-95